Gastro- og Koloskopi

jafar mousavi

 

Gastrokirurg Dr. Jafar Mousavi 

Gastroskopi

Er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm.

 

Hva er gastroskopi?

Et gastroskop er en bøyelig slange som er ca 8 mm tykt med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm. Gastroskopet føres inn gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm

 

Hvorfor gjøres gastroskopi?

Ved gastroskopi kan vi undersøke om det er sykdommer i spiserøret, magesekk eller tolvfingertarm.

Vi kan også ta vevsprøver (biopsi) og eventuelt behandle enkelte tilstander direkte via gastroskopet.

 

Undersøkelsen

Under selve undersøkelsen ligger du i venstre sideleie Har du tannproteser må disse tas ut. Du får et munnstykke mellom tennene. Når gastroskopet kommer bak på tungen får du beskjed om å svelge.

Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår.

Under undersøkelsen kan du puste normalt gjennom nese og munn.

Bilde gastro

Det er vanligvis ikke behov for beroligende medisiner, men dette vurderes sammen med undersøkende lege. Dersom du får beroligende medisiner kan du ikke kjøre til etterpå.

Selve undersøkelsen tar vanligvis omkring 10-15 minutter.

 

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Komplikasjoner ved gastroskopi er svært sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarm. Operasjon kan da bli nødvendig

Ved mistanke om komplikasjon er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset.

Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip. Det er også vanlig å ha litt sår hals de første dagene etter undersøkelsen

 

Etter undersøkelsen

Har du fått bedøvede spray i munnen, kan du ikke spise eller drikke den første timen etter undersøkelsen.

Vanligvis kan du reise hjem med en gang etter undersøkelsen

Resultatet av undersøkelsen

Vanligvis får du vite resultatet av undersøkelsen med en gang. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil også bli sendt til legen som har henvist deg.

Det tar ca 2.-3. uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt.

 

Koloskopi

En undersøkelse av endetarm og tykktarm.

Hva er koloskopi?

Et koloskop er en ca 14 mm bøyelig slange med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm. Koloskopet føres inn gjennom endetarmen og opp i tykktarmen.

Hvorfor gjøres koloskopi?

Ved koloskopi kan vi undersøke om det er sykdommer i endetarm og tykktarm.

Vi kan også ta vevsprøver (biopsi) og eventuelt behandle enkelte tilstander direkte via koloskopet.

Undersøkelsen

Under selve undersøkelsen ligger du på en undersøkelsesbenk. Det vil være behov for at du snur og vender på deg i løpet av undersøkelsen.

En sykepleier kan av og til støtte med hånden på utsiden av magen for at koloskopet skal komme lettere frem og for å redusere ubehag.

Tykktarmer er forskjellige. Hos enkelte går undersøkelsen greit, mens andre har en tarm som er vanskelig å undersøke. Undersøkelsen kan da bli smertefull og ta noe lengre tid. Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår.

Behovet for smertestillende medisin vurderes sammen med undersøkende lege. Selve undersøkelsen tar fra 30 til 60 minutter. Dersom du får et beroligende preparat kan du ikke kjøre bil etterpå.

Bilde kol

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Komplikasjoner ved koloskopi er svært sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på tarmen. Operasjon kan da bli nødvendig

Ved mistanke om komplikasjon er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset.

Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip.

Etter undersøkelsen

Som regel kan du reise hjem med en gang etter undersøkelsen. Er det utført behandling som krever observasjon må du være på sykehuset i 1-2 timer etter undersøkelsen.

Du kan ikke selv kjøre bil hjem etter undersøkelsen hvis du har fått beroligende medisin.

Resultatet av undersøkelsen

Vanligvis får du vite resultatet av undersøkelsen med en gang. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil også bli sendt til legen som har henvist deg.

Det tar ca 2.-3. uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt.

 

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt på tlf: 69924332 (Ringvoll Klinikken OSLO)

 

Våre priser

Klikk her for å se Ringvoll Klinikkens prisliste.

Les mer

Ventetider

PRIVAT/FORSIKRING:

Ortopedi:

Vurdering: 1 - 2 uker

Operasjon: ingen ventetid - time etter avtale

 

OFFENTLIGE AVTALER:

Ringvoll Klinikken har egen venteliste for de offentlige finansierte operasjonene,

se ventetider og type operasjoner i Hobøl og Oslo

Gastro-, koloskopi og ØNH ventetider klikk her.

Logg inn for medlemmer