Ringvoll Klinikkens styre og ledelse:

Styreleder: Håkon Jahr
Styremedlem: Trygve H. Kase 
Styremedlem: Heidi Ø. Solvang

Styremedlem: Snorre Hanssen

 

Ringvoll Klinikkens ledelse:

Adm. direktør:  Heidi Ø. Solvang

 

Klinikksjef, Hobøl:  Else Marie D. Skjæringrud

Medisinsk ansvarlig leder, Ringvoll Klinikken Hobøl:   Tor Vedeler


Klinikksjef, Oslo:  Hilde Tenden

Medisinsk ansvarlig leder, Ringvoll Klinikken Oslo:  Stein Morten Sletten

Våre priser

Klikk her for å se Ringvoll Klinikkens prisliste.

Les mer

Ventetider

PRIVAT/FORSIKRING:

Ortopedi:

Vurdering: 1 - 2 uker

Operasjon: ingen ventetid - time etter avtale

 

OFFENTLIGE AVTALER:

Ringvoll Klinikken har egen venteliste for de offentlige finansierte operasjonene,

se ventetider og type operasjoner i Hobøl og Oslo

Gastro-, koloskopi og ØNH ventetider klikk her.

Logg inn for medlemmer